PSN - poplachový systém nahlásenia narušenia (EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia) vytvára základný a veľmi účinný spôsob zabezpečenia majetku proti jeho odcudzeniu. Spoľahlivo a okamžite vyhodnotí pohyb nepovolaných osôb a zabezpečí prenos tejto informácie organizácii zabezpečujúcej ochranu Vášho objektu ako aj Vám.

Paradox /Canada/ detektor

Galaxy /USA/, Aritech /USA/, klávesnica ústredňa

Bosch /Deutche/, Aritech /USA/, špeciálne detektory