Montáž EPS a servis

Bardejov  - Obchodný dom
Bardejov - Šarišská Galéria
Banská Bystrica  - MV Polícia 
Bratislava - AVEX
Bratislava  - VAKUS
Bratislava - Univerzita Komenského
Bratislava - Petržalka - Poz. stavby
Bratislava - SPP
Bratislava - Železnice
Košice  - SPP
Košice - MART  /VSŽ/
Košice -  Vysoká pec II  /VSŽ/
Košice - Ubytovňa VSŽ /Alžbetina/
Košice -  Knižnica J. Boccatia Hlavná
Košice - Dóm sv. Alžbety
Košice - Divadlo
Košice - Krajská prokuratúra
Košice - Jasov  - Opátstvo Kostol
Košice -  Slovenská  Sporiteľňa
Kremnica  - Hradný areál
Levoča  - Divadlo
Martin  - ZŤS 
Michalovce  - Hydináreň 
Michalovce - Predajňa vozidiel Škoda
Nove m. n/ Váhom - Vzduchotechnika
Prešov - Tesco
Prešov – Hypermarket Tesco
Prešov  - Slovenská  Sporiteľňa 
Prešov - Štátny oblastný archív 
Prešov - Šarišská Galéria
Prešov - Drevokombinát Šariš
Prievidza  - Daňový úrad 
Prievidza - Elektráreň 
Snina - Ulič  - Piloimpregna
Spišská nová ves - Hodkovce USS 
Svidník  - Múzeum 
Svidník  - Daňový úrad
Trebišov  - Deva
Žiar/Hronom Horná Ždaňa– Elektráreň
OC Strakonice
OC Ostrava
 
Kyjev - /Ukrajina/Asociácia nár. diplom
Kyjev - Belgické veľvyslanectvo
Kyjev - Ukrajvino

Montáž PSN a servis

Hypermarket Tesco.- Prešov
Tesco.- Prešov
Banky - Košice
Banky - Michalovce
Banky - Prešov
Ministerstvo vnútra.- Prešov
Vojenská prokuratúra - Prešov
Reštaurácie - Prešov
Knižnica - Košice
Posilňovne - Košice
Základné školy - Košice okolie
Stredné školy - Košice
Stredná škola - Michalovce
Družstva - Michalovce - okolie
Nákupné strediska - Michalovce
Reštaurácie - Michalovce
Obchody -Kyjev
Belgická Ambasáda Kijev
 
 

Montáž  Priemyselnej televízie

Nákupné strediska - Michalovce
Múzeum - Kremnica
Garáže - Kyjev
Nákupné strediska - Kyjev
Stanica - Metra - Kyjev
Predajňa vozidiel Škoda Michalovce

EPS

Nemocnica Sv. Barbory RV
Priemyselná banka KE
Priemyselná banka MI
Priemyselná banka LC
Východoslov. múzeum KE
Východoslov. múzeum KE - Šaca
SLZ Hnúšťa
Východoslov galéria KE
Východoslov galéria KE Alžbetina