Naša firma vznikla v roku 1992 špecializovaná na elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS), poplachový systém narušenia objektu (PSN) a priemyselná televízia (CCTv). Pracovníci sú vysoko kvalifikovaný spojoví mechanici, elektronici, mechanici na meranie a reguláciu, energetici, elektromontéri.

Naša rôznorodá dlhodobá prax dáva záruku o kvalite a bohatej skúsenosti v oblasti elektrotechniky.

            Zabezpečujeme obchodné a servisné zastúpenie pre Slovenskú republiku. Pre plnú spokojnosť našich terajších a budúcich zákazníkov máme vytvorenú sieť servisných stredísk, ktoré majú s nami uzatvorené partnerské zmluvy. Na základe týchto zmlúv naši zmluvný partneri vykonávajú servis pre namontované systémy EPS a PSN. Pôsobenie pokríva územie slovenskej republiky / Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Prievidza /.

 

Z montážnych, revíznych a servisných činností ponúkame:

 • projekčnú činnosť
 • montáž, revízia a servis elektrická požiarna signalizácia / EPS/
 • montáž, revízia a servis požiarnych klapiek /PK/
 • montáž, revízia a servis poplachový systém narušenia objektu /PSN/
 • montáž, revízia a servis priemyselnej televízie /CCTv/
 • montáž, revízia a servis dochádzkových a vstupných systémov
 • montáž, revízia a servis telefónnych rozvodov
 • montáž, revízia a servis počítačových rozvodov
 • periodické revízie
 • záručný a pozáručný servis
 • montáž bezpečnostných fólii na okná
 • finančné zabezpečenie objektu a osôb,  poistenie
 • školenie BOZP, PO
 • Dodávka a kontrola hasiacich prístrojov

 

 

V servisných a revíznych činností ponúkame:

 • 24 – 60 mesačný garančný servis
 • minimálne 10 rokov od uvedenia do prevádzky vykonávať pozáručný servis vrátane dodávok náhradných dielov zo zabezpečením 24 hod. servisnej pohotovosti / na základe servisnej zmluvy s užívateľom od 1 hod do 48 hod./

 

 

Z našich  doterajších montážnych a servisných činnosti si môžete povšimnúť rôznorodosť našich klientov. Preto si dovoľujeme Vám ponúknuť naše služby vo Vašom objekte. Cena servisnej a revíznej práce je podľa zákona o cenách 18 / 1996 Zb. Z cenníkových položiek Cenekon VC 22M alebo VC 21M z príslušného roku, s možnými finančnými zľavami /cena dohodou/.