Použitie

zariadenie VISO-OPT bez spätnej komunikácie (podľa DIN 41050- časť 1)

  • pre núdzové volanie k pomocnému resp. ošetrujúcemu personálu v rámci objektu alebo komplexov objektov nemocníc, kúpeľov, sociálnych zariadení apod.
  • núdzové volanie z kúpeľni, bazénov v hoteloch, športových komplexoch, WC vo verejných budovách, školách apod.
  • núdzové volanie v šatňach ambulancií, vyšetrovní resp. športových či rekreačných zariadeniach.

Zariadenie VISO-OPT sa skladá z nasledujúcich časti:

  • modulárne tablo (od 4 do 124 účastníkov)
  • externí tlačidlo (volajúci, volajúci - tiahlové, volajúce - pneumatické, vybavovacie )
  • napájač – voliteľný od 24V-DC nebo 24V- AC
  • optimálne je možno pripojiť externí tlačidla (volacie, vybavovacie) a izbové signálne svetla do spoločného obvodu.

Tyco /Deutsche/ - ovládače, tlačidla, snímače

Tyco /Deutsche/ - ovládače, ústredne, monitor, telefón